ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Personskador

Trafikskada

Enligt svensk lag är det obligatoriskt med trafikförsäkring. I trafikförsäkringen ingår det en ansvarsförsäkring som kan betala skadeståndskostnader som riktas mot dig om du orsakat någon annan skada. Enligt skadeståndslagen är personen som orsakar en annan person skada skyldig att betala skadestånd. 
Om du har orsakat en annan person skada i trafiken och skadan anmäls till ditt försäkringsbolag, kommer de att driva en utredning om den du skadat har rätt till skadestånd. Det kan bli på tal om skadestånd för lyte och men (t.ex. ärr, medicinsk invaliditet), kostnader samt sveda och värk. Bedöms du skadeståndsskyldig och ansvarsmomentet gäller står ditt försäkringsbolag för skadeståndskostnaderna. 
Om du själv blir skadad i trafiken har du samma rättigheter till ersättning som beskrivet ovan. Skadan ska då anmälas till försäkringsbolaget som tillhandahåller trafikförsäkringen till den person som orsakade skadan. I trafikförsäkringen ingår det ett moment som kan ersätta eventuella ombudskostnader som uppstår.

Olycksfall (olycka)

Med olycksfall menas en plötslig, oförutsedd och yttre händelse som leder till fysiska eller psykiska skador. För att få ersättning för ett olycksfall måste du vid skadetillfället omfattas av en olycksfallsförsäkring. Vanliga typer av olycksfall är till exempel fall- och halkolyckor. Vid en arbetsolycka finns det oftast en försäkring som täcker till, från och under arbetstid som din arbetsgivare har tecknat. Det är också vanligt att man har en olycksfallsförsäkring via sitt fackförbund.
Du bör alltid uppsöka läkarvård varje gång du råkar ut för ett olycksfall, annars riskerar du att gå miste om ersättning du kan ha rätt till.

Sjukdom

Du kan få ersättning för både psykiska och fysiska sjukdomar. För att få ersättning för din sjukdom behöver du en försäkring som täcker just den sjukdomen du lider av. Exempel på en sådan försäkring är en barnförsäkring som många gånger innehåller skydd för sjukdomar. En barnförsäkring är mycket vanlig och trots namnet gäller en barnförsäkring vanligtvis tills man är 25 år gammal. I vuxen ålder är skyddet mot sjukdomar i försäkringar dåligt. Men det finns en del så kallade sjukdomsförsäkringar eller diagnosförsäkringar som lämnar ersättning vid vissa specificerade sjukdomar. Kom ihåg att alltid få dina besvär dokumenterade i sjukjournaler.

Överfall

Med överfall innefattas bland annat våldtäkt, misshandel och rån. I första hand är det gärningsmannen som skall ersätta dig för skadorna, men är gärningsmannen okänd eller av olika anledningar ej kan utbetala någon ersättning. Kan försäkringar gå in och lämna ersättning istället. Till exempel så täcks de flesta svenskar av en hemförsäkring som oftast innehåller skydd vid överfall. Likväl kan en olycksfallsförsäkring många gånger ersätta dina skador. Kränkning, sveda och värk samt ersättning för kostnader är dom vanligate formerna av ersättning vid överfall.
Det är viktigt att du alltid polisanmäler ett överfall och uppsöker läkarvård.

Arbetsskada

De flesta arbetsgivare har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för dig till, från och under arbetstid. Vanligt är att man omfattas av Afa’s TFA försäkring som täcker både olycksfall, sjukdomar och förslitningar. Viktigt att komma ihåg är att man många gånger kan få ersättning från flera försäkringar för samma skada. Kom ihåg att alltid uppsöka läkarvård vid en skada! Detta innebär i de flesta fall att den personliga hjälp du kan få av tex vår samarbetspartner Folkets Ombud är kostnadsfri för dig som skadedrabbad. Kontakta Folkets Ombud för att få mer information.

 

Behöver du hjälp med att söka ersättning? Klicka här! Läs mer om ersättningar här!