ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Ersättning personskador

Hur får man ersättning för personskador?

För att få ersättning för personskador krävs det främst att man har en personförsäkring, detta ska ha tecknats innan en olyckshändelse. Det krävs även ett samband mellan en olyckshändelse och skadan som ska ha uppkommit. Det är värt att notera att den skadade har bevisbörda. Detta innebär att den som begär ersättning för en skada ska kunna bevisa sambandet mellan skadehändelsen och de besvär som uppkommit som en följd av samma skada. Det räcker med att den skadade gör klart sannolikheten att besvären ska ha uppkommit av skadehändelsen. Försäkringstagaren ska alltså inte ha haft skadan som han eller hon söker ersättning för att kunna uppvisa att denne inte haft skadan innan olyckshändelsen.

När får man ersättning för personskador?

Det finns två tidsperspektiv när man talar om ersättning och dess former. I första läget, det som kallas akut sjuktid kan försäkringstagare ha rätt till ersättning för inkomstförlust, sveda och värk samt kostnader i samband med en skadehändelse. Det som betalas ut för medicinsk invaliditet kräver dock att man väntas minst ett år innan en bedömning kan göras. Väntetiden beror på att vissa skador och sår läker med tiden. Man behöver fastställa att skadan i fråga kommer vara permanent. Därav finns det en fördröjning i processen med att fastställa en ersättning för medicinsk invaliditet. Vissa typer av medicinsk invaliditet kan dock fastställas direkt efter skadehändelsen utan den aktiva sjuktiden, som till exempel när någon blivit förlamad som en följd av en skadehändelse. Vid de fall då försäkringstagaren förlorar en lem eller blir förlamad kan ersättning betalas ut för medicinsk invaliditet under akut sjuktid.

Försäkringsbolagen tar hjälp av läkare och annan medicinsk utbildad personal som oftast har lång erfarenhet av att utreda medicinsk invaliditet för en bedömning. Denne jobbar oftast tillsammans med en handläggare på bolaget.