ersättning Kontakta oss idag för
kostnadsfri utvärdering.

Ersättning

Välkommen! Ersättning.nu är fristående från alla försäkringsbolag och informerar dig som skadad om dina rättigheter.

Kan jag få ersättning?

Det finns några grundläggande krav för att du ska få ersättning från en försäkring. Här är dom kraven (med skada innefattas bland annat olycksfall och sjukdom.

  1. Du har råkat ut för en olyckshändelse eller sjukdom.
  2. Det finns en betald försäkring vid skade- eller diagnostillfället som täcker skadan i fråga.
  3. Du kan bevisa att skadan har inträffat. Till exempel med bilder, sjuk- eller polisjournaler.

Detta är dom grundläggande kraven för att du ska få ersättning från en försäkring. Givetvis finns fler faktorer som kan avgöra om du får ersättning eller ej, till exempel preskription och om skadan är ersättningsbar.

För att få ersättning för personskador krävs det främst att man har en personförsäkring, detta ska ha tecknats innan en olyckshändelse. Det krävs även ett samband mellan en olyckshändelse och skadan som ska ha uppkommit. Det är värt att notera att den skadade har bevisbörda. Detta innebär att den som begär ersättning för en skada ska kunna bevisa sambandet mellan skadehändelsen och de besvär som uppkommit som en följd av samma skada. Det räcker med att den skadade gör klart sannolikheten att besvären ska ha uppkommit av skadehändelsen. Försäkringstagaren ska alltså inte ha haft skadan som han eller hon söker ersättning för att kunna uppvisa att denne inte haft skadan innan olyckshändelsen.

Vill du ha hjälp? Klicka här!

ersättning