;

Ersättning

Välkommen! Ersättning.nu ärfristående från alla försäkringsbolag och informerar dig som skadad om dina rättigheter

Kan jag få ersättning?
Det finns några grundläggande krav för att du ska få ersättning från en försäkring. Här är dom kraven (med skada innefattas bland annat sjukdom, olycksfall, överfall, egendomskada och fordonskada):
1. Du själv eller något du äger har råkat ut för en skada.
2. Det finns en betald försäkring vid skade- eller diagnostillfället som täcker skadan i fråga.
3. Du kan bevisa att skadan har inträffat. Till exempel med bilder, sjuk- eller polisjournaler.
Detta är dom grundläggande kraven för att du ska få ersättning från en försäkring. Givetvis finns fler faktorer som kan avgöra om du får ersättning eller ej, till exempel preskription och om skadan är ersättningsbar.

Vanprydnad (till exempel ärr)
Många försäkringar ger dig ersättning för vanprydnad och inte bara för vanprydande ärr. En vanprydnad kan till exempel vara att du fått amputera bort ett finger eller en missbildning i huden. En vanprydnad är alltså en utseendemässig skada.

När det kommer till vanprydnader måste vanprydnaden uppkommit från en olycka för att du ska få ersättning från din olycksfallsförsäkring. Du kan också få ersättning för ärr orsakade av en sjukdom (till exempel ärr pga. en operation), men då krävs det att du har en försäkring som täcker den sjukdomen du lider av. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av din vanprydnad. Gemensamt för alla försäkringsbolag är att du måste vänta 1-2 år efter vanprydnadens uppkomst innan en eventuell ersättning kan lämnas.


Sveda och värk
Storleken på din ersättning för sveda och värk bestäms också enligt försäkringsbolagets tabeller. Sveda och värk kan utbetalas för fysiskt och psykiskt lidande under den akuta sjukdomstiden efter skadan. Detta innefattar också lidande på grund av vård och behandlingar. Ersättningen bestäms bland annat på typ av skada, vårdform och smärtgrad vid behandling.


Hur bestäms min ersättning?
Din ersättning bestäms enligt tabellen som försäkringsbolaget följer. Tabellen tar oftast hänsyn till bland annat ålder, försäkringsbelopp, ärrets placering och ärrets omfattning


Gradering av medicinsk invaliditet

Viktigt! Prata med din läkare och se till att han/hon utförligt skriver i dina journaler exakt dom besvär du har! Annars riskerar du att bli nekad eller få för lite i ersättning.